Image4

Information från SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté (UKK)

Publicerad 2021-01-29 08:44
Svenska Laikaklubbens styrelse har fått en skrivelse från UKK där man analyserat och följt upp överträdelser av regelverket för avel i enighet med SKKs ramar.

Kortfattat innebär analysen att Östsibirisk Laika hamnar på en mindre smickrande 11e plats över raser med flest syndare. Med ett stort intresse följer också en risk för överträdelser mot satta regler och regelverk. Det handlar bland annat om avel på icke röntgade hundar och avel med för hög inavelskofficient. Vi som värnar om våra laikaraser behöver gemensamt hjälpas åt att vända trenden.

Bland annat finns förslag från styrelsen att bara hundar som följer klubbens avelskrav (rekommenderade parningar) kan delta i klubbens mästerskap och få klubbens utmärkelser (importer och utländska hundar exkluderas från kraven för att ges möjlighet att delta, och det gäller inte hundar som redan är födda - utan framtida valpar/parningar) men vi behöver alla göra mer - både potentiella köpare och uppfödare.

Tveka inte att kontakta avelsrådet inför en planerad parning för att få rådgivning, självklart går det även bra att kontakta någon av oss i styrelsen för vägledning till rätt personer och rätt information.

Mer information finns i bifogade dokument:

Artikel till Svenska Laikaklubben
Följebrev till styrelsen för Svenska Laikaklubben


Styrelsen genom Magnus Blomberg

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub