Image4

Klubbinfo

Svenska Laikaklubben är den äldsta av rasklubbar anslutna till SÄK.

SVENSKA LAIKAKLUBBEN

Svenska Laikaklubbens målsättning är:

 • Att verka för att anpassa Laikorna till nordiska jaktmetoder och nordiskt vilt med bibehållen rovviltsskärpa.
 • Att bibehålla och utveckla Laikarasernas förighet och samarbetsvilja, en förutsättning för att denna jakthunds breda användbarhet ska komma till sin rätt.
 • Att värna om Laikans starka och ändamålsenliga fysik, för att den ska förbli lika frisk och fri från ärftliga defekter som den är idag.
 • Att en stadigt hög andel av det totala antalet Laikor är jaktdugliga och jaktmeriterade.
 • Att varje år anordna rasmästerskap för Laikorna i löshundsprov på älg.
 • Att vara rådgivande vid avel och valpköp.
 • Att löpande under året uppdatera medlemmarna med digitala artiklar genom Barktail
 • Klubben söker även främja ett utbyte över gränserna med de nordiskagrannländerna och Ryssland.
 • Att värna om att bibehålla Laikan som en av de friskaste Svenska hundraserna.

Som medlem i Laikaklubben får du:

 • Klubbtidningen digitalt via Barktail
 • Ta del av klubbens kompetens och kunnande om Laikaraserna
 • Deltaga på Laikaklubbens rasmästerksap
 • Medverka på klubbträffen i Rättvik
 • Hjälp med val av täckhund när du vill para din tik
 • Stöd och råd i andra avelsfrågor
 • Hjälp med valpförmedling
 • Få möjlighet att ta del av klubbens vandringspris
 • Möjlighet att påverka laikarasernas utveckling


Historik

Laikan – taigans jakthund nummer ett, fram till 1970-talet var laikan som jakthund nästan okänd i Norden. Endast enstaka folklivsforskare, resenärer och jägare hade kommit i kontakt med jaktlaikan och i skriven form delgivit andra sina intryck av den.

I kynologiska arbeten har laikan fått sporadiska omnämnanden. Som första nordbor fick finländarna kontakt med den organiserade laikavärlden, då de i mitten av 1960-talet började besöka Leningrads hundutställningar.

De importerade de första laikorna några år senare. Det riktiga laikaintresset i Norden och Sverige fick sin början genom jakttidskrifterna, som år 1976 sände sina skribenter till Leningrad.

De första jaktlaikorna kom till Sverige 1978. Det var de kända storviltjägarna Lars Svanberg i Strömsund och Petrus Johansson i Långviksmon som tog in en östsibirisk laika samt två västsibiriska laikor.

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub