Image4

Inför utställning

Att delta på en utställning kräver medlemskap i Svenska Älghundsklubben om det är SÄK som anordnar utställningen. Ska du delta på en utställning som arrangeras av SKK behöver du vara medlem i SKK.

Hunden bör visas i rent och snygg skick, kunna trava i koppel samt visiteras av en främmande människa. Många lokalklubbar eller brukshundsklubbar anordnar utställningsträningar som ger en bra inblick om hur det går till på en utställning.

Domaren önskar se hunden i trav i vänstervarv, travandes framifrån och bakifrån samt kunna känna igenom hundens kropp, kolla testiklar och hundens bett.


Utställningskalendern för SÄK finner du här.

Länk till provdata för anmälan till SÄK utställning.

Utställningar arrangerade av SKK finner du här.

Länk till SKKs internetanmälan.

Vill man läsa mer om Utställnings- och Championatregler så finns det att hitta här på SKKs hemsida.


Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub