Image4

Protokoll

Protokoll från klubbens möten finner ni numera under "filer" på klubbens medlemsregister på myclub.se, se länk nedan.

För att komma åt protokoll och andra filer t.ex. tidigare nummer av laikabladet behöver ni vara medlemmar i Svenska Laikaklubben och ha registrerat en mailadress i klubbens register. Ni skapar därefter en inloggning på MyClub och kommer då under "filer" åt alla klubbens dokument för medlemmar, t.ex. protokoll från styrelsemöten, årsmöten men också övriga dokument för medlemmar.

Är ni medlem men inte har tillgång till dator eller mailadress, kontakta då styrelsens sekreterare för att få tillgång till de dokument ni efterfrågar.


Länk till MyClub: http://myclub.se

Ni väljer sedan "Medlemsregister" och "Filer" i menyerna för att komma till protokollen. Har ni problem att registrera er mailadress eller logga in, kontakta då klubbens medlemsansvarige Mikael Kronstrand, alternativt Magnus Blomberg.

Laikaklubbens sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub