Image4

Laikan som vildsvinshund

Laikan som vildsvinshund

Laikan är som klippt och skuren för vildsvinsjakt. Den har snabbheten, modet och, inte minst, viljan! Och just viljan att ta an farliga vilt som vildsvin, lo och björn är nog precis vad vi våra statuter syftar på när de talar om "bibehållen rovviltskärpa". Och det är svårt att inte älska unglaikan när den håller på att skutta ur pälsen i iver att kasta sig efter ett djur som inget hellre vill än att ta livet av hunden! Men vildsvinsjakt handlar i verkligheten om mer än tuffhet. Jakten kräver en stor anpassningsbarhet till ett intelligent vilt, den kräver stor jaktlust och ihärdighet – för när vildsvin flyr, så flyr de ofta långt. Men ibland fungerar det mindre bra med kombinationen laikor och vildsvin och helt klart bör man tänka till innan man skaffar en laika för enbart vildsvinsjakt. Laikor är anpassningsbara och vill testa gränser. Jagar vi ofta i små såtar med mycket vilt får vi hundar med korta sök och korta förföljanden. Jagar laikan tillsammans med hundar som vill få loss istället för att ställa viltet, såsom wachtlar, reagerar vissa laikor genom att försöka tvinga fast viltet. Och eftersom de är läraktiga kan beteendet framöver bli ett stort problem.


Som inom alla raser varierar kvaliteten och vissa laikor har varken den mentala styrkan, förmågan att ställa eller jaktlusten som krävs för att bli effektiva – andra har allt!. Därför är det viktigt att så många som möjligt startar på vildsvinsprov (och andra prov) och att du som ska köpa en laika litar mer på officiella provresultat än på fagra uppfödarord. Både för din och för laikans skull.

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub