Image4

Laikan som älghund

Laika som älghund

I Laikans ursprungsland är rasen ingen utpräglad älghund. Det finns stora geografiska områden där den inte används till älgjakt överhuvudtaget. Och det är heller inte som älghund som den kom till Sverige. Det viktigaste har varit mångfald i bytesvalen och rovdjursskärpan. Men trots att Laikan inte är en älgspecialist så har den vunnit stor mark i Norden. Under älghunds SM 2011 vann för första gången en laika. Det vittnar om dess kapacitet och formbarhet om den präglas på älg. Vi har idag en ganska hög pristagarprocent på älgprov för födda laikor i Sverige och vi närmar oss på vissa håll traditionella älghundsraser som norsk älghund grå och Jämthund.

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub