Image4

Bedömning utifrån rasstandarden

Utställningar är ingen skönhetstävling för hundar.
Genom att bedöma om hunden är rastypisk innan den rekommenderas i avel kan man undvika framtida skador. Hunden skall inte avvika från rasstandarden då det kan ge defekter på sikt.
Någonstans måste man sätta gränsen för att inte hundarna skall bli osymmetriska på sikt. Om hundarna exempelvis får oproportionerligt långa ben, lång rygg, sluttande kors, raka vinklar eller för tung kropp så kan detta innebära belastningar som på sikt kan leda till smärta och skador.


Rörelsemönstret när hunden arbetar med vilt skall också vara funktionellt för att den skall kunna skydda sig för attacker och utfall. Laikan skall kunna arbeta med vilt en hel jaktdag utan att bli skadad eller utsliten och då krävs en välmuskulerad, balanserad och proportionerlig kropp.


Hårlaget skall stämma överens med ursprunget för att hundarna skall tåla kylan bra. Allt detta samt rörelsemönster bedöms under utställningar. Likaså skall bett, öron och ögon sitta på rätt plats.

Utställningar är dessutom ett trevligt sätt att låta hunden tränas socialt.

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub