Image4

Täckhundslista Västlaika

Hanhundslista Västsibirisk laika 2021

För att det inte skall uppstå några missförstånd så vill vi förtydliga avelsstrategins regler vad gäller hanhundar i avel.

Målsättningen : Ingen hane skall användas mer än 2 gånger innan utvärdering. När avkomman är 2 år utvärderas parningarna. Klarar hanen utvärderingskraven kan han rekommenderas ytterligare 1 kull. Maximalt kan då en hane rekommenderas till 3 kullar.
Tillvägagångssätt : Via information samt avelskommitténs rekommendationer.

Avelsutvärdering

Max två (2) kullar i Sverige och därefter vänta minst två (2) år på utvärdering, efter godkänd utvärdering max en (1) kull ytterligare.
Utvärdering av kullar efter två (2) år:
- Minst 20 % jaktprovsmeriterade avkommor, minst en meriterad avkomma i varje kull
- Rastypisk exteriör.
- Inga kända ärftliga sjukdomar.
- Minst 35 % av avkommorna skall vara HD-röntgade.

Avelskommittén genomför utvärderingen efter förfrågan från respektive hundägare.

Regnr

Namn

Pris Älg

Pris

Vildsvin

Björn

Merit

Godkänd

Junsele/

Almunge

Pris

Fågel

Ant Kullar

Ägare

SE15296/2020

COSMIC COVER'S BLING ZIPLINE


1
0

Magnus Blomberg, Bäckefors

SE42301/2017

Dunklets Ecco

1

0

Fredrik Magnusson, Äppelbo

SE29899/2012A

Urbergets Hälge

1

1

Markus Olsson, Mjölby

SE17993/2018

Känneparkens Messi

2

0

Magnus Blomberg, bäckefors

SE43951/2014B

Billy-The-Kid


1
0

Teddy Staf, Edsbro

SE11517/2015A

Nikksans Atlas

2

0

Stefan Jakobsson, Fagersta

SE11521/2015B

Nikksans Astor

2X


1

Björn Bengtsson, Landvettern

SE56472/2014

Grythedens Belov

3

0

Joakim Bergström,Tierp

SE33321/2016A

Torpedalens Arrac

3

0

Peter Ahlbom, Ljungskile

SE38354/2017A

Känneparkens Kato

JCH

1

Björn Bengtsson, Landvettern

Rekommenderade hanar 2021 med HD status A, B eller UA, jaktprovsmeriter och max 1 kull. Hundar födda efter 2009-01-01 ska även ha ED status UA(0).


Förklaring Björnmerit:
X= Björnarbete enligt kriterierna i avelsstrategin, bevittnat av privatperson och verifierat av AK.
XX= Björnarbete enligt kriterierna I avelsstrategin, bevittnat och verifierat av SÄK auktoriserad domare.

Kontakta avelskommittén för råd och rekommendation vid val av täckhund!

Saknas din hund på Täckhundslistan eller har han fått fler meriter? Kontakta avelskommittén

Laikaklubbens sponsorer


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub