Image4

Täckhundslista Västlaika

Hanhundslista Västsibirisk laika 2023

För hanar födda efter 2021-05-31 krävs att de är från en kull som uppfyller de kraven för rekommenderad parning.

Detta enligt den motion som röstades igenom vid årsmötet 2022 med syfte att lyfta fram uppfödare som följer den rasavelsstrategi som finns och uppmuntra fler hundägare att hälsotesta och meritera sin hund.


Målsättning

Ingen hane skall användas mer än 2 gånger innan utvärdering. När avkomman är 2 år utvärderas parningarna. Klarar hanen utvärderingskraven kan han rekommenderas ytterligare 1 kull. Maximalt kan då en hane rekommenderas till 3 kullar.

Avelsutvärdering

Max två (2) kullar i Sverige och därefter vänta minst två (2) år på utvärdering, efter godkänd utvärdering max en (1) kull ytterligare.
Utvärdering av kullar efter två (2) år:
- Minst 20 % jaktprovsmeriterade avkommor, minst en meriterad avkomma i varje kull
- Rastypisk exteriör.
- Inga kända ärftliga sjukdomar.
- Minst 35 % av avkommorna skall vara HD-röntgade.

Avelskommittén genomför utvärderingen efter förfrågan från respektive hundägare.


Följande hanar uppfyller avelsstrategins krav för att rekommenderas till avel.

Regnr

Namn

Pris Älg

Pris

Vildsvin

Björn

Merit

Godkänd

Junsele/

Almunge

Pris

Fågel

Ant Kullar

Ägare

SE40261/2020Grannmarkens Dumle10Jesper Einarsson, Kristianstad
SE26771/2019Grannmarkens Cradily10Jonathan Claesson, Olofström
SE15297/2020Cosmic Cover's Bling Zenit20Robert Lindhe, Eksjö

SE15296/2020

Cosmic Cover's Bling Zipline


1
1

Magnus Blomberg, Bäckefors

SE42301/2017

Dunklets Ecco

1

1

Fredrik Magnusson, Äppelbo

SE17993/2018

Känneparkens Messi

JCH

1

Magnus Blomberg, Bäckefors

SE50158/2020Urbergets Ilex21Gunnar Persson
Malung

SE11517/2015

Nikksans Atlas

2

0

Stefan Jakobsson, Fagersta

SE11521/2015

Nikksans Astor

2X


1

Björn Bengtsson, Landvettern

SE56472/2014

Grythedens Belov

3

0

Joakim Bergström,Tierp

SE33321/2016

Torpedalens Arrac

2

0

Peter Ahlbom, Ljungskile

SE12611/2019Känneparkens Nikodemus10Magnus Larsson, Ytterhogdal
SE48918/2015Lids DennisJCHJCH2Magnus Blomberg, Bäckefors

Förklaring Björnmerit:

X= Björnarbete enligt kriterierna i avelsstrategin, bevittnat av privatperson och verifierat av AK.
XX= Björnarbete enligt kriterierna I avelsstrategin, bevittnat och verifierat av SÄK auktoriserad domare.

Kontakta avelskommittén för råd och rekommendation vid val av täckhund!

Saknas din hund på Täckhundslistan eller har han fått fler meriter? Kontakta avelskommittén

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub