Image4

Täckhundslista Västlaika

Hanhundslista Västsibirisk laika 2020

För att det inte skall uppstå några missförstånd så vill vi förtydliga avelsstrategins regler vad gäller hanhundar i avel.

Målsättningen : Ingen hane skall användas mer än 2 gånger innan utvärdering. När avkomman är 2 år utvärderas parningarna. Klarar hanen utvärderingskraven kan han rekommenderas ytterligare 1 kull. Maximalt kan då en hane rekommenderas till 3 kullar.

Tillvägagångssätt : Via information samt avelskommitténs rekommendationer.

Avelsutvärdering

Max två (2) kullar i Sverige och därefter vänta minst två (2) år på utvärdering, efter godkänd

utvärdering max en (1) kull ytterligare.

Utvärdering av kullar efter två (2) år:

- Minst 20 % jaktprovsmeriterade avkommor, minst en meriterad avkomma i varje kull

- Rastypisk exteriör.

- Inga kända ärftliga sjukdomar.

- Minst 35 % av avkommorna skall vara HD-röntgade.

Avelskommittén genomför utvärderingen efter förfrågan från respektive hundägare.

Rekommenderade hanar 2020 med HD status A, B eller UA, jaktprovsmeriter och max 1 kull. Hundar födda efter 2009-01-01 ska även ha ED status UA(0).

Regnr

Namn

Pris Älg

Pris

Vildsvin

Björn

Merit

Godkänd

Junsele/

Almunge

Pris

Fågel

Ant Kullar

Ägare

SE10511/2010A

Nytäppas Gizmo

1

0

Kjetil Storbråten, Bagn. Norge

SE10210/2010B

Känneparkens I Gru

JCH

1

Jan Byström, Ytterhogdal

SE29899/2012A

Urbergets Hälge

1

0

Markus Olsson, Mjölby

SE63072/2011B

Milo

1

1

Måns Askert, Rosersberg

SE40360/2014A

Dunklets Jorm

1

0

Eric Pettersson, Kisa

SE43951/2014B

Billy-The-Kid

1

0

Teddy Staf, Edsbro

SE11517/2015A

Nikksans Atlas

2

0

Stefan Jakobsson, Fagersta

SE44244/2016A

Maltjiks Tanger

3

1

Joakim Gerkman, Märsta

SE11521/2015B

Nikksans Astor

2

X

0

Björn Bengtsson, Landvettern

SE33321/2016A

Torpedalens Arrac

3

0

Peter Ahlbom, Ljungskile

SE38354/2017A

Känneparkens Kato

1

0

Björn Bengtsson, Landvettern


Förklaring Björnmerit: X= Björnarbete enligt kriterierna i avelsstrategin, bevittnat av privatperson och verifierat av AK.

XX= Björnarbete enligt kriterierna I avelsstrategin, bevittnat och verifierat av SÄK auktoriserad domare.

Kontakta avelskommittén för råd och rekommendation vid val av täckhund!

Saknas din hund på täckhundslistan eller har han fått fler meriter? Kontakta avelskommittén

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub