Image4

Täckhundslista Västlaika

Hanhundslista Västsibirisk laika 2024

För hanar födda efter 2021-05-31 krävs att de är från en kull som uppfyller kraven för rekommenderad parning.

Detta enligt den motion som röstades igenom vid årsmötet 2022 med syfte att lyfta fram uppfödare som följer den rasavelsstrategi som finns och uppmuntra fler hundägare att hälsotesta och meritera sin hund.


Målsättning

Ingen hane skall användas mer än 2 gånger innan utvärdering. När avkomman är 2 år utvärderas parningarna. Klarar hanen utvärderingskraven kan han rekommenderas ytterligare 1 kull. Maximalt kan då en hane rekommenderas till 3 kullar.

Avelsutvärdering

Max två (2) kullar i Sverige och därefter vänta minst två (2) år på utvärdering, efter godkänd utvärdering max en (1) kull ytterligare.
Utvärdering av kullar efter två (2) år:
- Minst 20 % jaktprovsmeriterade avkommor, minst en meriterad avkomma i varje kull
- Inga kända ärftliga sjukdomar.
- Minst 35 % av avkommorna skall vara HD-röntgade.

Avelskommittén genomför utvärderingen efter förfrågan från respektive hundägare.


Följande hanar uppfyller avelsstrategins krav för att rekommenderas till avel.

Regnr

Namn

Pris

Älg

Pris

Vildsvin

Pris

Björn

Pris

Fågel

Antal

Kullar

Ägare

SE40260/2020 Grannmarkens Draken 1 0 Martin Vernersson, Rottne
SE26768/2019 Grannmarkens Charmeleon 3 0 Jonas Jagenheim, Eksjö
SE25277/2020 Järhagens Ernst-Hugo 1 0 Carl Turndal, Harestad
SE40261/2020 Grannmarkens Dumle 1 0 Jesper Einarsson, Kristianstad
SE26771/2019 Grannmarkens Cradily 1 0 Jonathan Claesson, Olofström
SE15297/2020 Cosmic Cover's Bling Zenit 2 0 Robert Lindhe, Eksjö

SE15296/2020

Cosmic Cover's Bling Zipline


11

Magnus Blomberg, Bäckefors

SE50158/2020 Urbergets Ilex 2 1 Gunnar Persson
Malung

SE11517/2015

Nikksans Atlas

2
0

Stefan Jakobsson, Fagersta

SE11521/2015

Nikksans Astor

21

Björn Bengtsson, Landvettern

SE56472/2014

Grythedens Belov

3
0

Joakim Bergström,Tierp

SE33321/2016

Torpedalens Arrac

2
1

Peter Ahlbom, Ljungskile

SE12611/2019 Känneparkens Nikodemus 1 1 Magnus Larsson, Ytterhogdal

Hanar med 2 kullar efter sig som efter utvärdering godkänts vidare för avel, dock max 3 kullar.
Utvärdering sker på hundägarens begäran.

Regnr

Namn

% meriterade avkommor

% HD-röntgade avkommor

Ägare

SE48918/2015

Lids Dennis

44%

55%

Magnus Blomberg, Bäckefors


Kontakta avelskommittén för råd och rekommendation vid val av täckhund!

Saknas din hund på Täckhundslistan eller har han fått fler meriter? Kontakta avelskommittén

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub