Image4

Starta på vildsvinsprov

Vildsvinsprovens uppkomst

Mellan åren 1995 och 2002 fördes diskussioner i Svenska Laikaklubben om möjligheterna att jaktprovsmeritera sina hundar på vildsvin. Jakten på vildsvin med ställande hund hade samtidigt under dessa år ökat markant. Klubbens erfarenhet var att våra hundar var väl lämpade att användas vid dessa jakter.

Under 2000-2002 fördes diskussioner mellan Laikaklubben och Sv. Älghundklubben om möjligheten att starta försöksverksamhet med jaktprov vildsvin för ställande hund. SKKs jakthundsgrupp var också aktiv vid dessa samtal och uppdrog åt SÄK att starta försöksverksamheten. SÄK delegerade ansvaret för försöksverksamheten till Laikaklubben. Försöket startade 2002 och pågick till 2008. Under försöket prövades 55 hundar, och merparten var laikor. Under hela försöksperioden pågick ett omfattande arbete med att utveckla provreglerna. Försöken leddes av en grupp underställd SÄKs jaktprovskommitté.

2008 besluta SKK att anta SÄKs förslag om att inrätta officiella jaktprov vildsvin för ställande hundar. SÄK har med vildsvinsproven fått ett instrument för att kunna visa på användbara prestationer vid jakt och inte minst eftersök för raser som finns under deras ansvarsområde.

Klubben har nu genom vildsvinsprovet fått ett bra underlag i avelsarbetet där flera kriterier för en bra jakthund grundligt provas.

Regler vildsvinsprov från Svenska Älghundklubben from 2023


Inför jaktprov:

1. Hunden skall ha uppnått 12 månaders ålder.

2. Hunden skall ha erhållit lägst 3:e pris eller Sufficient i juniorklass på officiell utställning.

3. Samtliga ägare ska vara medlem i Svenska Älghundklubben. Info om medlemskap finns här.

Mer info finns hos Svenska Älghundklubben, jaktprovsinformation. Samt bestämmelser om vildsvinsprov med ställande hund.

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub