Image4

Valpar till salu

Här finner du födda laikavalpar till salu.

Parningar rekommenderade av avelskommitten. Kraven för att en parning skall vara rekommenderad hittar ni på denna länk - Rekommenderad parning.

TikHaneRasUppfödareInfo
Cosmic Cover's Bling ZapphireJärhagens Ernst-HugoVSLJens KarlssonKull 285


FUNDERAR DU PÅ ATT KÖPA EN LAIKAVALP? LÄS DETTA FÖRST!


Val av ras

Laikan är en ställande jakthund. Laikan ska ha ett frimodigt sök, ett modigt arbetssätt på vilt och ska kunna prestera ståndtider på över 30 minuter på älg, vildsvin, björn eller lo. Rovviltsskärpa är en rastypisk egenskap.

Laikan har stora behov av att få jaga, få rejält med motion och behöver daglig social närhet. Till sin mentalitet är laikan livlig, vaksam, uthållig, arbetskrävande, signalkänslig, positiv med mycket stort viltintresse och stort doftintresse. Som laikaägare bör du vara en jägare av den vänliga typen, fysiskt aktiv, ha god hunderfarenhet, lugn, tydlig och konsekvent. Laikan är ingen hund för en förstagångshundägare!

Medellivslängden för en laika är cirka 10-12 år. Rasstandarden för de olika laikaraserna finner du på Laikaklubbens hemsida (Rasstandard)

Svenska laikaklubbens Avelsråd kan ge dig tips om rekommenderade uppfödare och rekommenderade parningar. En bra kontakt med uppfödaren av den valp som du bestämmer dig för kan ha stor betydelse i framtiden när du som hundägare behöver hjälp och råd.

Köp av valp

En uppfödare i Svenska Laikaklubben och Svenska Kennelklubben levererar valpen tidigast vid åtta veckors ålder. Du skall som köpare då få med:


1) Ett registreringsbevis, som är hundens identitetshandling.

2) Ett veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än en vecka och som bland annat anger valpens avmaskningsperioder.

3) Ett köpeavtal, underskrivet av båda parter. Där uppfödaren upplyser dig om valpen är vaccinerad och/eller försäkrad.

4) Valpen ska också levereras ID-märkt, blankett för att anmäla ditt ägarskap till SKKs ägarregister medföljer och är redan betald av din uppfödare.
5) Uppfödarna får tillsammans med registreringsbevisen en folder och en video som heter Välkommen valp att dela ut till sina valpköpare.


Allt detta syftar till att öka köptryggheten och vetskapen om vad det är du köper.
Du bör även få med information om hundens skötsel, matvanor, avmaskning och när valpen ska vaccineras.

Pris

Riktpriset för en laikavalp är fn. cirka 18.000 – 22.000 kronor (år 2024).

Det är rimligt att kullar som inte uppfyller kraven för Laikaklubbens avelsrekomendationer betingar ett lägre pris.

Vaccinationer

Innan leverans ska valpen ha avmaskats minst två gånger. SKK rekommenderar att alla valpar vaccineras mot såväl parvo som valpsjuka och smittsam leverinflammation (HCC). Parvovirusvaccin bör ges vid 8 veckors ålder, 12 veckors ålder och därefter en gång om året. Mot valpsjuka och HCC ges ett så kallat dubbelvaccin vanligen då valpen är cirka 12 veckor. Omvaccinering sker vid ett års ålder och därefter vart fjärde år med dubbelvaccin.

Försäkring

Svenska Laikaklubben rekommenderar hundägare att både veterinärvårds- och livförsäkra valpen/hunden. En olycka händer så lätt, och ett besök hos veterinären kan bli en kostsam affär.
Kontrollera även att hemförsäkringen innehåller en ansvarsförsäkring, som hundägare har man strikt hundägaransvar.

Utfodring

Angående utfodring hänvisar vi till uppfödarens råd. Det bästa är att valpen får äta det som den redan är van vid.

Kurser

Kontakta även din SKK läns- och rasklubb och hör efter vilka kurser och aktiviteter de kan erbjuda dig och din hund.

Svenska Brukshundklubben erbjuder alla hundägare oavsett ras ett stort utbud med kurser från valputveckling till mer avancerade kurser.

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub