Image4

Rovdjurshundar i avel

Björn i Laikaavel

Som bekant finns det laikor som arbetar både ihärdigt och med pondus på björn. Så finns det andra som aldrig skulle kunna tänka sig att skälla björn, oavsett vilka chanser de fick. Inget underligt med det. Men björn är ett av villebråden i laikans "register" och rovviltskärpa ska beaktas i aveln, detta är väl de flesta överens om och det är även fastslaget i vår avelsstrategi, som alltså SÄK godkänt. Dessa hundar är viktiga i aveln, även för dem som inte jagar i björnmarker, genom sin starka mentalitet. Därför har det tagits fram ett dokument för dokumentation av björnarbete med eran laika. Har ni en hund som gör arbeten med björn se till att använda detta då det gynnar laikan som ras och hjälper oss i avelsarbetet för att behålla laikan breda användningsområde.

Du hittar mer info om hur du kan meritera din laika på björn under fliken Jakt och utställning-


Länk till björnprotokoll.

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub