Image4

Rovdjurshundar i avel

Björn i Laikaavel

Som bekant finns det laikor som arbetar både ihärdigt och med pondus på björn. Så finns det andra som aldrig skulle kunna tänka sig att skälla björn, oavsett vilka chanser de fick. Inget underligt med det. Men björn är ett av villebråden i laikans "register" och rovviltskärpa ska beaktas i aveln, detta är väl de flesta överens om och det är även fastslaget i vår avelsstrategi, som alltså SÄK godkänt. Dessa hundar är viktiga i aveln, även för dem som inte jagar i björnmarker, genom sin starka mentalitet. Därför har det tagits fram ett dokument för dokumentation av björnarbete med eran laika. Har ni en hund som gör arbeten med björn se till att använda detta då det gynnar laikan som ras och hjälper oss i avelsarbetet för att behålla laikan breda användningsområde.

Tre sätt att meritera Laikan på björn
1. Plotthundsklubbens björnprov är meriterande för Laikorna, Mer info finns här Björnprov
Laikaklubben subventionerar tills vidare Plotthundsklubbens prov på frilevande björn med 500 SEK per hund och prov.


2. I SÄK finns det ett dokument "dokumentation av björnkontakt" Detta ska Sveriges samtliga älg domare fylla i om hunden under älg prov skäller på björn. Vårt enkla upplägg är: Om hunden har ett björnarbete och en auktoriserad älgdomaren bevittnar detta, fyller i protokollet, och om arbetet sedan uppfyller av Laikaklubben uppsatta krav på t ex skalltid (se nedan), räknas arbetet som en merit, helt likställd med pris på älg, vildsvin eller fågel, Arbetet måste alltså inte ske under älg prov, bara en domare bevittnat det (givetvis är detta frivilligt för domaren!)


3. I systemet finns ytterligare ett sätt att bli godkänd: Om hunden är godkänd i testhägn så behöver den som bevittnar björnarbetet i skogen inte vara älgdomare, bara det är en trovärdig och icke jävig person. Detaljer i kraven kan justeras efter hand. Men det viktiga är att vi har ett avelsinstrument som lyfter in de bra björnjagande hundarna i vårt avelsarbete.

Krav för godkänt på SÄK's protokoll "Dokumentation av björnkontakt" för rekomendation.
Den som har bevittnat jakten (ej jävig enligt SKKs regler) ska ha sett björnen eller sett tydliga spårstämplar i snö, i samband med att hunden ställt den. Svenska Laikaklubben har rätt att intervjua vittnet för faktainsamling. För godkänt ska hunden ha varit ensam under arbetet och skällt ståndskall i minst 60 minuter eller skällt ståndskall i minst 30 minuter samt förföljt minst 3 kilometer eller 1 timma. Arbete på unge eller björn i träd räknas inte.


Länk till björnprotokoll.

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub