Image4

Meritera laika på björn

Tre sätt att meritera Laikan på björn
1. Plotthundsklubbens björnprov är meriterande för Laikorna, Mer info finns här Björnprov Laikaklubben subventionerar tills vidare Plotthundsklubbens prov på frilevande björn med 500 SEK per hund och prov.


2. I SÄK finns det ett dokument "dokumentation av björnkontakt" Detta ska Sveriges samtliga älg domare fylla i om hunden under älg prov skäller på björn. Vårt enkla upplägg är: Om hunden har ett björnarbete och en auktoriserad älgdomaren bevittnar detta, fyller i protokollet, och om arbetet sedan uppfyller av Laikaklubben uppsatta krav på t ex skalltid (se nedan), räknas arbetet som en merit, helt likställd med pris på älg, vildsvin eller fågel, Arbetet måste alltså inte ske under älg prov, bara en domare bevittnat det (givetvis är detta frivilligt för domaren!)


3. I systemet finns ytterligare ett sätt att bli godkänd: Om hunden är godkänd i testhägn så behöver den som bevittnar björnarbetet i skogen inte vara älgdomare, bara det är en trovärdig och icke jävig person. Detaljer i kraven kan justeras efter hand. Men det viktiga är att vi har ett avelsinstrument som lyfter in de bra björnjagande hundarna i vårt avelsarbete.

Krav för godkänt på SÄK's protokoll "Dokumentation av björnkontakt" för rekomendation.
Den som har bevittnat jakten (ej jävig enligt SKKs regler) ska ha sett björnen eller sett tydliga spårstämplar i snö, i samband med att hunden ställt den. Svenska Laikaklubben har rätt att intervjua vittnet för faktainsamling. För godkänt ska hunden ha varit ensam under arbetet och skällt ståndskall i minst 60 minuter eller skällt ståndskall i minst 30 minuter samt förföljt minst 3 kilometer eller 1 timma. Arbete på unge eller björn i träd räknas inte.

Länk till björnprotokoll.

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub