Image4

Rekommenderad parning

Svenska Laikaklubbens olika avelsråd har för respektive ras tagit fram en avelsstrategi (se menyval strategi). I strategin fastslås vilka förutsättingar som gäller för att en parning skall vara rekommenderad av klubben. En rekommenderad parning får publiceras på klubbens hemsida och framöver också på klubbens facebook. Nedan följer en sammanfattning för respektive ras:


Krav för Östsibirisk Laika

Laikan är en ställande jakthund, och ska den kunna kallas rastypisk ska den också fungera som sådan. Detta innebär att vi bara ska avla på hundar som används i jakt och som visar att de fungerar på ett rastypiskt sätt. Rimliga minimikrav på båda hundarna, vid en parning, är att de har ett frimodigt sök, ett modigt arbetssätt på vilt och att de regelbundet presterar ståndtider på över 30 minuter på älg, vildsvin, björn eller lo. Rovviltsskärpa är en rastypisk egenskap som alltså också måste värnas om i aveln.

Exteriört: Hunden ska ha ställts ut på en av SKK godkänd officiell utställning och vara rastypisk. Självklart ska den vara fullt frisk och inte ha eller föra ärftliga sjukdomar som t ex HD/ED. När det gäller HD/ED följer klubben SÄK:s rekommendationer.

Max tre (3) kullar rekommenderas innan utvärdering, därefter max två (2) parningar ytterligare.

Avkomman utvärderas efter två (2) år av avelskommittén, krav för utvärdering definieras nedan.

Omparning av samma individer rekommenderas ej.

Max 3,5 % inavelsgrad.

Rekommenderade parningar:

  • Både hanen och tiken meriterade.


Krav för Västsibirisk Laika

Laikan är en ställande jakthund, och ska den kunna kallas rastypisk ska den också fungera som sådan. Detta innebär att vi bara ska avla på hundar som används i jakt och som visar att de fungerar på ett rastypiskt sätt. Rimliga minimikrav på båda hundarna, vid en parning, är att de har ett frimodigt sök, ett modigt arbetssätt på vilt och att de regelbundet presterar ståndtider på över 30 minuter på älg, vildsvin, björn eller lo. Rovviltsskärpa är en rastypisk egenskap som alltså också måste värnas om i aveln.

Exteriört: Hunden ska ha ställts ut på en av SKK godkänd officiell utställning och vara rastypisk. Självklart ska den vara fullt frisk och inte ha eller föra ärftliga sjukdomar som t ex HD/ED. När det gäller HD/ED följer klubben SÄK:s rekommendationer.

Max två (2) kullar rekommenderas innan utvärdering, därefter max en (1) parning ytterligare.

Avkomman utvärderas av avelskommittén, krav för utvärdering definieras nedan.

Omparning av samma individer rekommenderas ej.

Max 3,5 % inavelsgrad.

Rekommenderade parning uppnås på följande sätt:

  • Både hanen och tiken är meriterade.
  • En är meriterad, den andra omeriterad.
    För att uppfylla kraven för en rekommenderad parning krävs att den omeriterade hunden startat minst ett jaktprov utan att provet brutits. Max en kull godkänns, för vidare avel krävs prisprov på jaktprov.


Krav för Ryskeuropeisk Laika

Laikan är en ställande jakthund, och ska den kunna kallas rastypisk ska den också fungera som sådan. Detta innebär att vi bara ska avla på hundar som används i jakt och som visar att de fungerar på ett rastypiskt sätt. Rimliga minimikrav på båda hundarna, vid en parning, är att de har ett frimodigt sök, ett modigt arbetssätt på vilt och att de regelbundet presterar ståndtider på över 30 minuter på älg, vildsvin, björn eller lo. Rovviltsskärpa är en rastypisk egenskap som alltså också måste värnas om i aveln.

Exteriört: Hunden ska ha ställts ut på en av SKK godkänd officiell utställning och vara rastypisk. Självklart ska den vara fullt frisk och inte ha eller föra ärftliga sjukdomar som t ex HD/ED. När det gäller HD/ED följer klubben SÄK:s rekommendationer.

Max två (2) kullar rekommenderas innan utvärdering, därefter max en (1) parning ytterligare.

Avkomman utvärderas av avelskommittén, krav för utvärdering definieras nedan.

Omparning av samma individer rekommenderas ej.

Max 4,5 % inavelsgrad. Rekommenderade parningar:

Uppnås på följande sätt:

  • Båda meriterade
  • Hanen meriterad. Tiken har lämnat avkomma som är meriterad.
  • En meriterad, den andra omeriterad. Max en(1) parning rekommenderas för en omeriterad hund, sedan krävs egen merit, eller meriterad avkomma(gäller endast tikar)

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub