Image4

Avelsstrategi och analys

STRATEGIER FÖR AVEL

ANALYSER

ÖVRIG INFO

Svenska Laikaklubben fick under vintern 2020/2021 en skrivelse från SKKs Uppfödare- och kennelkonsulentkommitté (UKK) kring överträdelser av SKKs regelverk för avel. Bland annat har det inom rasen Östsibirisk Laika avlats på hundar som inte varit röntgade och gjorts parningar med för hög inavelskofficient. Det är av yttersta vikt att alla som värnar om rasen hjälps åt att följa satta regelverk kring avel. Tveka därför inte att kontakta klubbens avelsråd eller någon av klubbens representanter inför en parning.

Mer information:

Skrivelse från UKK till Svenska Laikaklubben

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub