Image4

Starta på jaktprov- älg

Varför jaktprov?

Att starta sin hund på jaktprov är roligt och lärorikt. Många tycker att det känns ovant till en början men det brukar lossna när provet är igång och då är det riktigt spännande.

Men proven har ett högre syfte än så och de skall ligga till grund för avelsarbetet. Vi vill avla på de jaktstarkaste individerna. Vanligtvis brukar det vara dags att starta hunden på jaktprov när den upprepade tillfällen presterar ståndskall som varar i ett par timmar eller mer.

Starta kan du göra när hunden är 12 månader eller äldre men det är bara du som bestämmer när du anser hunden mogen.

Det är extra viktigt att starta en hund som jagar bra när man har en numerärt liten ras.

Man har en skyldighet gent emot aveln på raser med liten avelsbas att tillföra de duktiga individerna. Ta nu att boka ett jaktprov i god tid. När vi närmar oss slutet på säsongen brukar det bli kunna bli ont om domare. Lika så kan snödjupet snabbt sätta stopp för provverksamheten. Lycka till!

Bestämmelser för jaktprov - Regler från Svenska älghundklubben 2022-2027

Inför jaktprov:

1. Hunden skall ha uppnått 12 månaders ålder.

2. Hunden skall ha erhållit lägst 3:e pris eller Sufficient i juniorklass på officiell utställning.

3. Samtliga ägare ska vara medlem i Svenska Älghundklubben. Info om medlemskap finns här.

Mer info finns hos Svenska Älghundklubben, jaktprovsinformation.

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub