Image4

Dokumentering av lodjursjakt


Det är inte många jaktformer som sätter laikans egenskaper på prov som lodjursjakten. Hunden behöver bra nerver och mod, stor jaktlust som driver den att kämpa sig fram i ofta djup snö och brant terräng. Ibland får man också nytta av laikans trädskällaregenskaper. Känslan av att vandra ut ur skogen en gnistrande vinterdag med ett lodjur hängandes på ryggen och laikan tätt vid din sida efter en lyckad jakt är svårslagen. Lodjursjakten är ett utmärkt sätt att förlänga jaktsäsongen för en laika såväl som det är en spännande och ibland väldigt krävande jakt för hundarna.

Från och med 2020 finns möjlighet att dokumentera ensamarbete på lodjur genom Laikaklubbens protokoll. Vid frågor och för publicering av hund kontakta rovdjursansvarige: Torkel Norling

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub