Image4

Västsibirisk Laika

Historik

Västsibiriskt laika har formats genom korsningar mellan de närbesläktade laikorna hos folkslagen chanter och manser samt hundar tillhörande de ryska jägarna i norra Ural och Västsibirien. År 1978 tog Petrus Johansson in de två första västlaikor, Sobol och Bjelka till Sverige. Dessa laikor var från uppfödare i traken av Uralbergen. Förutom den lokala stammen i områden där jakt förekommer, är denna ras vida spridd i mellersta Ryssland.

Användningsområde

Västsibirisk laika är en mångsidig och utpräglad jakthund. Den lämpar sig inte som enbart sällskapshund.

Hälsa

Rasen anses frisk överlag men höftledsdysplasi (HD) kan förekomma.

Egenskaper / Mentalitet

Västsibirisk laika har ett jämnt, hårt och livligt temperament.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 55–62 cm och tikar 51–58 cm. Färgen är vit, peppar och salt eller röd och grå i alla nyanser. Rasen är en medelstor, torr och starkt byggd hund med rektangulär kroppsform. Benstommen ska vara välutvecklad, men inte massiv eller grov. Den ska vara något senigare och lättare än den Östsibiriska varianten. Muskulaturen ska vara stark och väl utvecklad. Den Västsibiriska Laikan är den variant av Laikor som har det mest homogena utseendet.

Pälsvård

Pälsen är lättskött och badas vid behov. Den fäller sin päls regelbundet.

Laikaklubbens sponsorer 2024


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub