Image4

Information kring avel från styrelsen

Publicerad 2021-02-12 15:29

För allas info har styrelsen under en tid jobbat hårt med att förstärka avelsarbetet inom östlaika då det under en längre tid endast drivits av en eldsjäl, nämligen Lennart Magnusson. Nu kan vi gladeligen presentera en grupp som vill jobba aktivt med avelsfrågor inom laika och framförallt då öst. Vi hoppas att det kommer att underlätta för Lennart samt alla i gruppen av att just vara en grupp, där man kan dela på arbetsuppgifterna. Petter Arkesjö kommer att vara sammankallande av denna grupp som kommer att jobba med alla frågor och utveckling gällande östlaikor.

Till avelsråd får Lennart förstärkning av Johannes Speziale och Andreas Persson. Deras viktigaste uppgift blir först att ha god kontakt med nya som gamla uppfödare för att få in synpunkter om förbättringar, samt se över hur vi på ett bra sätt kan få uppfödare att vilja lägga ut sina parningar frekventare på klubbsidan samt hålla sig till RAS. Viktigt är att poängtera att avelsråden inte är valpförmedlare men finns behjälplig vid frågor och funderingar kring linjer, täckhanar osv. Därutöver kommer gruppen bestå av Daniel Cedering, Torkel Norling, Daniel Larsson och Joakim Martinsson som kommer att arbeta med mer strategiska frågor. Tillsammans blir det en stark grupp med bred erfarenhet av avel och de olika delarna av jakt vi bedriver i Sverige med laikor så som jakt på älg, björn, vildsvin, lodjur med flera.

Den senaste tidens diskussioner som varit på sociala medier ser vi som sund då det sker en utveckling. Medvetenheten stärks då olika ämnen inom laikaaveln lyfts, vrids och vänds på. Exempelvis inavel, röntgen, sjukdomar och jaktprovsbedömningar. Föreningen drivs av ideellt arbete, och alla gör så gott de kan utifrån vad man hinner. Målet är dock att vi ska bli bättre på att nå ut med information och ha en tätare kontakt med alla som vill bedriva avel på laikor.

Vi tar tacksamt emot synpunkter, det går bra att maila dem till ordforande@laikaklubben.se.

Vänliga Hälsningar
Styrelsen Svenska Laikaklubben

Magnus Blomberg

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub