Image4

Rasavelsstrategi för västsibirisk laika

Publicerad 2024-04-01 21:58
Nu finns den senaste utgåvan av rasavelsstrategin (RAS) för västsibirisk laika tillgänglig.

Nu finns den senaste utgåvan av rasavelsstrategin (RAS) för västsibirisk laika tillgänglig:

RAS - Västsibirisk laika

Vad är RAS?

För varje hundras som det bedrivs avel på i Sverige, ska det finnas en rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är framtagen av ras- och specialklubb och fastställd av SKKs avelskommitté.

RAS är en handlingsplan för avelsarbetet inom rasen och innehåller en presentation av de avelsmål som är högst prioriterade att uppnå under den kommande femårsperioden samt en tydlig beskrivning av de handlingsplaner man kommit överens om att följa för att nå målen under denna tidsperiod.

Ett RAS-dokument riktar sig till såväl erfarna uppfödare och hanhundsägare som vanliga hundägare och blivande valpköpare. Det är därför viktigt att fastställda mål och handlingsplaner presenteras på ett tydligt och lättfattligt sätt.

Pernilla Gerkman

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub