Image4

Viktig information till blivande laikaägare

Publicerad 2020-05-08 12:34
Valp
Inom klubben får vi ofta frågor från både nyblivna laikaägare och valpköpare kring laikor som saknar registrering alternativt att det finns andra märkliga omständigheter kring.

Tänk er noga för inför köp av en valp - Är uppfödaren seriös och har referenser? Är föräldradjuren godkända av SKK för avel (t.ex. registrerade, uppfyller rasstandard, är utställda och röntgade)? Är föräldrarna jaktprovsmeriterade? Är pariningen/kullen rekommenderad av klubbens avelsråd och annonserad på hemsidan? (inget obligatoriskt krav men ger en vägledning om hur seriös uppfödaren är med sin avel).

Om ni köpt en hund som saknar papper eller inte är registrerad inom SKK är det mycket svårt/omöjligt att göra det i efterhand och det är heller inget som klubben kan hjälpa till med.
Just nu får vi en del frågor kring laikor som säljs på marknadsplatsen blocket, normalt är det få seriösa uppfödare som annonserar ut sina valpar på blocket utan de flesta använder klubbens hemsida under avel alternativt egna kontakter för att hitta köpare.
Sedan är det naturligtivis upp till varje valpköpare att själv göra sitt val, men då Laikorna är en mycket populär ras så öppnas möjligheter för mindre seriösa uppfödare, vilket tyvärr ofta leder till besvikna hundägare och ett i längden sämre rykte för laikorna som ras.
Har ni frågor om en valp eller en parning, kontakta gärna någon i klubbens avelsråd för att få mer information eller bara bolla frågor och funderingar. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan

Magnus Blomberg

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub