Image4

Årets storviltslaika

Statuter för Årets Storviltslaika

De viltslag som idag (2017) är meriterande för titeln Årets storviltslaika är älg, björn och vildsvin.
Tilldelas den laika vars ägare är medlem i Svenska Laikaklubben och som under jaktsäsongen erhållit högst totalpoäng på ett älg- samt ett vildsvinsprov (löshund). Båda proven ska vara prisprov. Ett av proven kan bytas mot en av de tre björnmeriterna (alternativ A, B eller C) enligt nedan. Vid lika poäng går tik före hane. Hanen kallas då "Årets storviltshanne". Vid lika kön vinner yngst hund.

BJÖRNMERIT

Alternativ A)
Godkänt (kriterier nedan) på SÄK:s protokoll på björn (ifyllt av ej jävig person vilken bevittnat jakten) samt godkänd i Junsele, Almunge eller annat av Svenska Jägareförbundet godkänt björnhägn. Poängen i björnhägnet multipliceras med 1,8. (40 p ger alltså 72 p.)

Alternativ B)
Godkänt på plotthundklubbens björnprov. Poängen multipliceras med 4. Max på detta prov är 24 p vilket ger en maxpoäng på 96.

Alternativ C)
Godkänt (kriterier nedan) på SÄKs protokoll på björn bevittnat av auktoriserad älgdomare.

Poäng enligt följande:

70 poäng. Ståndarbete i minst 60 minuter eller i minst 30 minuter samt förföljande minst 3 km eller 1 timma.

80 poäng. Ståndarbete i minst 120 minuter eller i minst 90 minuter samt förföljande minst 3 km eller 1 timma.

85 poäng. Ståndarbete i minst 180 minuter eller i minst 150 minuter samt förföljande minst 3 kilometer eller 1 timma.

90 poäng. Ståndarbete i minst 240 minuter eller minst 210 minuter samt förföljande minst 3 kilometer eller 1 timma.

Krav för godkänt på SÄKs protokoll "Dokumentation av björnkontakt" för rekommendation.

Gäller enbart björn. Den som har bevittnat jakten (ej jävig enligt SKKs regler) ska ha sett björnen i samband med att hunden ställt den. SLK har rätt att intervjua vittnet för faktainsamling. För godkänt ska hunden ha varit ensam under arbetet och skällt ståndskall i minst 60 minuter eller skällt ståndskall minst 30 minuter samt förföljt minst 3 kilometer eller 1 timma. Arbete på unge eller björn i träd räknas inte.

Reviderade statuter Torkel Norling 20170831

Årets Storviltlaika 2017/18

J Urpon Brutus SE31961/2016
Älgprov 69,5 p + Björndokumentation 70 p = 139,5 p

Årets Storviltlaika 2015/16

Jaktfjäderns Cujo SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH FI JCH, SE16119/2012

Vildsvisprov 90p + älgprov 77p = 167p

Årets Storviltlaika 2016/17

SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH FI JCH Jaktfjäderns Cujo SE16119/2012
Älgprov 90,5 p + Vildsvinsprov 73 p = 163,5 p

Årets Storviltlaika 2014/15

Siltamiehen Tahmatassu

Älgprov 89 poäng och 70 poäng på vildsvinsprov = 159 poäng

  Årets Storviltslaika 2013/14

  Siltamiehen Tahmatassu

  Älgprov 80 poäng och 93 poäng på vildsvinsprov = 173 poäng

  Årets Storviltslaika 2012/13

  Åsebos Lir

  Älgprov 83,5 poäng och 96 poäng på vildsvinsprov = 179,5 poäng

  Årets Storviltslaika 2011/12

  Storviltjägarens Todor

  Älgprov 61,5 poäng och 57 poäng på vildsvinsprov = 118,5 poäng

  Årets Storviltslaika 2010/11

  Känneparkens Cesar

  Älgprov 75,5 poäng och 61,5 poäng på vildsvinsprov = 137 poäng

  Årets Storviltslaika 2009/10

  Storviltjägarens Samara

  Älgprov 70 poäng och 60,5 poäng på vildsvinsprov = 130,5 poäng

  Årets Storviltslaika 2008/09

  Bjärvarnas Elsa

  70 poäng på älgprov och 71,5 poäng på vildsvinsprov = 141,5 poäng

  Årets Storviltslaika 2006/07

  Arttu

  Älgprov på 82 poäng och 69 poäng på vildsvinsprov = 151 poäng

  Årets Storviltslaika 2005/06

  Vindelfjällens Dorra

  80,5 poäng på älgprov och xx poäng på vildsvinsprov

  Laikaklubbens sponsorer

  Nyheter via RSS
  Levererat av MyClub