Image4

Ordförandes tal efter Årsmötet

Publicerad 2023-02-26 22:47
Då har Svenska Laikaklubben avslutat årsmötet för 2023 och vi får tacka de avgående styrelsemedlemmarna för deras insats.

Samt så får även jag tacka för förtroendet i mitt nya uppdrag inom föreningen som ordförande. Ska bli en fantastiskt härlig uppgift och jag hoppas att vi skall kunna ta klubben till en ny nivå.

Om jag inte misstar mig så tror jag att vi idag uppnår ett steg vi inte nått tidigare i föreningen då 3 av 7 styrelserepresentanter är kvinnor, fantastiskt härligt att se ?

Men ingenting är möjligt utan er medlemmar, genom era synpunkter och förslag kan vi i styrelsen försöka genomföra önskemålen, en del saker kanske vi kan lösa själva och ibland behöver vi er hjälp för att arrangera saker.

Jag hoppas att ni kan bidra med frågor, önskemål och förslag och var inte rädda för att ta kontakt med någon av oss i styrelsen, hemsidan kommer att uppdateras under nästa vecka när vi konstituerat oss.

Med vänlig hälsning

Ordförande Svenska Laikaklubben

Mikael Kronstrand


Mikael Kronstrand

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub