Image4

Täckhundslistor

AKTUELLA TÄCKHUNDSLISTOR

GODKÄNDA ROVDJURSPROTOKOLL

Här publiceras de hundar som uppfyllt alla krav som ställs för godkänd björnmerit och som har kommit avelskommittén tillhanda.

Se till att protokollen är tydligt skrivna(gärna på dator), utgå ifrån hur domare skriver sina provberättelser på t.ex. älgprov. Tidsangivelser skall tydligt framgå under hela förloppet, det är även viktigt att kontaktuppgifter till domare eller vittne är tydligt angivna.

Detta är av största vikt för att protokollet ska kunna få en korrekt bedömning från avelskommittén.

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub