Image4

Älg

Laika som älghund

I Laikans ursprungsland är rasen ingen utpräglad älghund. Det finns stora geografiska områden där den inte används till älgjakt överhuvudtaget. Och det är heller inte som älghund som den kom till Sverige. Det viktigaste har varit mångfald i bytesvalen och rovdjursskärpan. Men trots att Laikan inte är en älgspecialist så har den vunnit stor mark i Norden. Under älghunds SM 2011 vann för första gången en laika. Det vittnar om dess kapacitet och formbarhet om den präglas på älg. Vi har idag en ganska hög pristagarprocent på älgprov för födda laikor i Sverige och vi närmar oss på vissa håll traditionella älghundsraser som norsk älghund grå och Jämthund.

Varför jaktprov?

Att starta sin hund på jaktprov är roligt och lärorikt. Många tycker att det känns ovant till en början men det brukar lossna när provet är igång och då är det riktigt spännande.

Men proven har ett högre syfte än så och de skall ligga till grund för avelsarbetet. Vi vill ju avla på de jaktstarkaste individerna. Vanligtvis brukar det vara dags att starta hunden på jaktprov när den upprepade tillfällen presterar ståndskall som varar i ett par timmar eller mer.

Starta kan du göra när hunden är 12 månader eller äldre men det är bara du som bestämmer när du anser hunden mogen.

Det är extra viktigt att starta en hund som jagar bra när man har en numerärt liten ras.

Man har en skyldighet gent emot aveln på raser med liten avelsbas att tillföra de duktiga individerna. Ta nu att boka ett jaktprov i god tid. När vi närmar oss slutet på säsongen brukar det bli kunna bli ont om domare. Lika så kan snödjupet snabbt sätta stopp för provverksamheten. Lycka till!


Bestämmelser för jaktprov - Regler från Svenska älghundklubben 2017-2022

Laikaklubbens sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub