Image4

Vildsvin

Laikan som vildsvinshund

Laikan är som klippt och skuren för vildsvinsjakt. Den har snabbheten, modet och, inte minst, viljan! Och just viljan att ta an farliga vilt som vildsvin, lo och björn är nog precis vad vi våra statuter syftar på när de talar om "bibehållen rovviltskärpa". Och det är svårt att inte älska unglaikan när den håller på att skutta ur pälsen i iver att kasta sig efter ett djur som inget hellre vill än att ta livet av hunden! Men vildsvinsjakt handlar i verkligheten om mer än tuffhet. Jakten kräver en stor anpassningsbarhet till ett intelligent vilt, den kräver stor jaktlust och ihärdighet – för när vildsvin flyr, så flyr de ofta långt. Men ibland fungerar det mindre bra med kombinationen laikor och vildsvin och helt klart bör man tänka till innan man skaffar en laika för enbart vildsvinsjakt. Laikor är anpassningsbara och vill testa gränser. Jagar vi ofta i små såtar med mycket vilt får vi hundar med korta sök och korta förföljanden. Jagar laikan tillsammans med hundar som vill få loss istället för att ställa viltet, såsom wachtlar, reagerar vissa laikor genom att försöka tvinga fast viltet. Och eftersom de är läraktiga kan beteendet framöver bli ett stort problem.


Som inom alla raser varierar kvaliteten och vissa laikor har varken den mentala styrkan, förmågan att ställa eller jaktlusten som krävs för att bli effektiva – andra har allt!. Därför är det viktigt att så många som möjligt startar på vildsvinsprov (och andra prov) och att du som ska köpa en laika litar mer på officiella provresultat än på fagra uppfödarord. Både för din och för laikans skull.

Vildsvinsprovens uppkomst

Mellan åren 1995 och 2002 fördes diskussioner i Svenska Laikaklubben om möjligheterna att jaktprovsmeritera sina hundar på vildsvin. Jakten på vildsvin med ställande hund hade samtidigt under dessa år ökat markant. Klubbens erfarenhet var att våra hundar var väl lämpade att användas vid dessa jakter.

Under 2000-2002 fördes diskussioner mellan Laikaklubben och Sv. Älghundklubben om möjligheten att starta försöksverksamhet med jaktprov vildsvin för ställande hund. SKKs jakthundsgrupp var också aktiv vid dessa samtal och uppdrog åt SÄK att starta försöksverksamheten. SÄK delegerade ansvaret för försöksverksamheten till Laikaklubben. Försöket startade 2002 och pågick till 2008. Under försöket prövades 55 hundar, och merparten var laikor. Under hela försöksperioden pågick ett omfattande arbete med att utveckla provreglerna. Försöken leddes av en grupp underställd SÄKs jaktprovskommitté.

2008 besluta SKK att anta SÄKs förslag om att inrätta officiella jaktprov vildsvin för ställande hundar. SÄK har med vildsvinsproven fått ett instrument för att kunna visa på användbara prestationer vid jakt och inte minst eftersök för raser som finns under deras ansvarsområde.

Klubben har nu genom vildsvinsprovet fått ett bra underlag i avelsarbetet där flera kriterier för en bra jakthund grundligt provas.


Regler vildsvinsprov från Svenska Älghundklubben fom 2017


Laikaklubbens sponsorer
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub